تبلیغات

ساخت ماهواره پیام چقدر هزینه داشت؟

آرمان شرق: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد و گفت: این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است. به گزارش آر...

دانش و فناوری - پایگاه خبری آرمان شرق