تبلیغات

‌استخدام‌های اشتباه هزینه زیادی بر بودجه عمومی تحمیل کرده/مشکل ساختار اداری ریشه در نگرش‌های فلسفی حاکمیت دارد/رفاه و معیشت در عمل و نه شعار جزو اولویت‌ها نیست/نگاه ضد توسعه‌ای داریم

آرمان شرق-شایان مظاهری:در جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال آینده به دستگاه های اجرایی مجوز داده شده که ۱۰ درصد نیروی انسانی را به دستگاه های دیگر ان...

در زمینه نظارت بانکی چالش‌های جدی داریم/عمده مشکلات به مداخلات دولت یا حاکمیت در نظام بانکی باز می‌گردد/توان کنترل رشد نقدینگی برای سیاست گذار پولی محدود است/مدیران حرفه‌ای آشنا با اصول بانکداری نداریم/بانک مرکزی غیر مستقل ما را جزو معدود کشورهای با تورم دو رقمی قرار داده است

در زمینه نظارت بانکی چالش‌های جدی داریم/عمده مشکلات به مداخلات دولت یا حاکمیت در نظام بانکی باز می‌گردد/توان کنترل رشد نقدینگی برای سیاست گذار پولی محدود است/مدیران حرفه‌ای آشنا با اصول بانکداری نداریم/بانک مرکزی غیر مستقل ما را جزو معدود کشورهای با تورم دو رقمی قرار داده است

از سقف تا ذیل ما فرهنگ کار دموکراتیک را یاد نگرفته‌ایم/آنهایی که دست شان بند است راحت می‌توانند قانون را دور بزنند/رفتار نمایندگان آثار تخریبی بسیار بالایی در جامعه دارد/می‌دانند اما در مجلس شلوغ بازی می‌کنند/این مجلس را با مجلسی که نظارت تنگ نبوده مقایسه کنید/نظارت مردم به سلامت مجلس منجر می‌شود/گاهی قوانین به‌جای حل مشکل؛ایجاد مشکل می‌کند

از سقف تا ذیل ما فرهنگ کار دموکراتیک را یاد نگرفته‌ایم/آنهایی که دست شان بند است راحت می‌توانند قانون را دور بزنند/رفتار نمایندگان آثار تخریبی بسیار بالایی در جامعه دارد/می‌دانند اما در مجلس شلوغ بازی می‌کنند/این مجلس را با مجلسی که نظارت تنگ نبوده مقایسه کنید/نظارت مردم به سلامت مجلس منجر می‌شود/گاهی قوانین به‌جای حل مشکل؛ایجاد مشکل می‌کند

مصاحبه - پایگاه خبری آرمان شرق