تبلیغات
اصلاح‌طلبان باید بتوانند مطالبات روشن‌تر مردم را نمایندگی کنند/اصلاح‌طلبان در تحلیل دولت روحانی دچار تناقض شدند/مهم‌ترین استحکامات نظام اصلاح‌طلبان هستند و براندازان آنها را هدف گرفته‌اند/آرای مردم به سمت اصولگرایان نخواهد رفت/
محمد صادق جوادی حصار د رگفت و گو باآرمان شرق:

اصلاح‌طلبان باید بتوانند مطالبات روشن‌تر مردم را نمایندگی کنند/اصلاح‌طلبان در تحلیل دولت روحانی دچار تناقض شدند/مهم‌ترین استحکامات نظام اصلاح‌طلبان هستند و براندازان آنها را هدف گرفته‌اند/آرای مردم به سمت اصولگرایان نخواهد رفت/

اخبار مهم - پایگاه خبری آرمان شرق