تبلیغات
با دلایل واضح افزایش قیمت انرژی اجتناب ناپذیر است اما صرف افزایش قیمت راهکار نیست/اختصاص سبد انرژی به خانوارها/کارآیی مصرف انرژی در تولید ناخالص ملی دیده نمی‌شود/مردم از سال ۸۹ چشم ترس شده‌ و خاطره خوبی ندارند/افزایش قیمت های چند صد درصدی نتیجه معکوس داده است
هادی حق شناس در گفت و گو با آرمان شرق:

با دلایل واضح افزایش قیمت انرژی اجتناب ناپذیر است اما صرف افزایش قیمت راهکار نیست/اختصاص سبد انرژی به خانوارها/کارآیی مصرف انرژی در تولید ناخالص ملی دیده نمی‌شود/مردم از سال ۸۹ چشم ترس شده‌ و خاطره خوبی ندارند/افزایش قیمت های چند صد درصدی نتیجه معکوس داده است

اقتصاد کلان - صفحه ۴۶ از ۵۶ - پایگاه خبری آرمان شرق