حواشی امضای درخواست محاکمه روحانی و هشتگ توییتری آن به طرفداران احمدی‌نژاد خورده است و بسیاری معتقدند اگر احمدی‌نژاد محاکمه شد، روحانی هم…

به گزارش تازه‌نیوز، علی صوفی، کارشناس سیاسی می‌گوید: اگر قرار است آقای روحانی محاکمه شود، قبل از آن باید آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود. من حتی این پیشنهاد را هم به آقای اژه‌ای دادم که در ابتدا یک دادسرای ویژه جرائم حاکمیتی تشکیل بدهند تا به جرائمی مثل عدم اجرای برنامه پنج ساله، یا عدم اجرای چشم اندازه ۲۰ ساله و یا عدم اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی شود.

هیچ یک از برنامه‌های یاد شده در زمان آقای احمدی‌نژاد اجرا نشد و او رسما قانون برنامه پنج ساله چهارم که اولین برنامه ۵ ساله برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله بود را به طور کلی کنار گذاشت!

این در حالی است که طبق قانون برنامه، روسای جمهور موظف هستند هر سال در مجلس حضور پیدا کنند و گزارش عملکرد یک ساله برنامه را به مجلس ارائه کنند اما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نه مجلس از او خواست که گزارشی بدهد و نه آقای احمدی‌نژاد در این خصوص گزارشی ارائه داد بلکه به طور کلی برنامه چهارم کنار گذاشته شد و در تمام آن مدت ۸ سال یک بار مجلس از ایشان سوال نکرد که چرا به وظایف خود در خصوص قانون برنامه عمل نمی‌کند! این جرم بزرگی است.

آن چه ما امروز در کشور در خصوص آب و محیط زیست شاهد آن هستیم، ریشه در تصمیم گیری‌هایی دارد که در دولت هشتم و نهم صورت گرفت. بنابراین اگر قرار است آقای روحانی محاکمه شود باید آقای احمدی‌نژاد هم محاکمه شود، در واقع قبل از آقای روحانی باید آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود که مشخص شود روحانی تا چه اندازه مقصر است؟

چون ریشه مشکلات فعلی در عملکرد آقای احمدی‌نژاد است! ۹۰ درصد مشکلات دولت یازدهم و دوازدهم مربوط به معضلاتی است که در دولت نهم و دهم پدید آمد بنابراین، این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند. همین حالا هم خیلی از مشکلات آقای رئیسی ریشه در تصمیم گیری‌های دوره نهم و دهم دارد.