حمله تند پناهیان به وزیر رئیسی و واکسیناسون
حمد پناهیان، به وزیر دولت ابراهیم رئیسی حمله می‌کند که چرا این وزیر بر واکسیناسیون کرونا اصرار دارد؟ ازکجا معلوم واکسن‌های وارداتی به ایران فایزر و مدرنا نباشند؟ چرا مردم باید این واکسن‌ها را بزنند و سلامتی‌شان را به خطر بیندازند؟ /عصر ۱۴۰۰