روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با توجه به اهانت‌هائی که مجتبی ذوالنواری از تریبون مجلس به شخصیت‌های مورد احترام مردم در غیاب آنها کرده، طبق نظر امام خمینی، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است به توهین‌شوندگان یا خانواده‌های آنها فرصت پاسخگوئی از همان تریبون را بدهد.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی کوتاه در واکنش به اظهارات روز گذشته مجتبی ذوالنواری نماینده مجلس شورای اسلامی او را نماینده احمدی نژادی خواند.

به گزارش اعتمادآنلاین، در ادامه مشروح یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی را می‌خوانید

یک نماینده احمدی‌نژادی مجلس[ذوالنور] دیروز در سخنانی که درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت، رؤسای جمهور دولت‌های اصلاحات و سازندگی و بعضی افراد ضد احمدی‌نژاد را عوامل فتنه ۸۸ دانست.

اکنون که مواضع رئیس دولت‌های نهم و دهم به روشنی نشان داده وی منشأ فتنه بوده، چنین سخنانی از یک نماینده مجلس جای تأمل زیاد دارد. با توجه به اهانت‌هائی که این شخص از تریبون مجلس به شخصیت‌های مورد احترام مردم در غیاب آنها کرده، طبق نظر امام خمینی، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است به توهین‌شوندگان یا خانواده‌های آنها فرصت پاسخگوئی از همان تریبون را بدهد.