دسته ای از تحلیلگران باور دارند که تحولات غیرمنتظره در افغانستان بر روند و جریان مذاکرات برجام موثر خواهد بود. پایگاه تحلیلی پراجکت سیدنیکیت با انتشار یادداشتی با عنوان «فرصت ایرانی بایدن» به بررسی این مسئله پرداخته است.

برای سال ها، اعتدال گرایان چون حسن روحانی سعی داشتند که با غرب به تفاهم برسند. اما با بر سر کار آمدن یک محافطه کار سئوال این است که آیا زمان «نرمش قهرمانانه» ایران در برخورد با غرب فرا رسیده است؟ اکنون در پی تسلط طالبان بر افغانستان ، این سئوال اهمیت بیشتری پیدا می کند. اما جواب این پرسش بله یا خیر باشد، باید دانست که قرار نیست رئیسی مانع اصلی با آشتی با غرب را از میان بردارد. رویارویی ایدئولوژیک با ایالات متحده در هویت جمهوری اسلامی نقش اساسی دارد.

اگر چه روسیه و چین به عنوان متحدان ایران تلقی می شوند، اما هیچکدام از آن ها حاضر به پرداختن منابع لازم برای ادامه جنگ های نیابتی پرهزینه و علاج رکود اقتصادی ایران نیستند. به ویژه چین که ایران را در میان رقابت گسترده تر با ایالات متحده ارزیابی می کند -موضوعی که شاید باعث قربانی شدن مسائل تجاری حیاتی هم بشود. نفود منطقه ای ایران در خاورمیانه برای چین یک اولویت استراتژیک نیست. در عین حال، اسلامگرایان ایرانی هم دلِ خوشی نسبت به سرکوب وحشیانه اقلیت مسلمان اویغور توسط دولت چین ندارند. بنابراین احتمالا روابط دوجانبه راهی برای برون رفت از مخمصه کنونی ایران نیست./اقتصاد نیوز