رئیس کمیسیون بهداشت که با انتقاد از وزیر بهداشت و محمد مخبر، تولید واکسن داخلی را عامل تاخیر در واردات واکسن دانسته بود، خود از امضاکنندگان ممونعیت واردات واکسن است!

به گزارش تازه‌نیوز، یاشار سلطانی در کانال شخصی‌اش نوشت: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت که گفته به خاطر تولید واکسن داخلی در خرید واکسن تاخیر داشتیم، خودش نفر چهارم امضاکننده نامه ممنوعیت واردات واکسن بود و از کسانی است که حتی جلوی پیش‌خرید واکسن را هم گرفت.

این‌ها موجودات پیچیده‌ای هستند. اگر کمی تحقیق کنید می‌بینید که حتی جزء مافیای واردکننده داروهای درمان کرونا بوده‌اند، نه واکسن و پیشگیری!

بعد به مردم می‌گویند «پفیوز»!