رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع انفجاری در یک مجتمع پتروشیمی در بندر حیفا خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع انفجار در یک مجتمع پتروشیمی در بندر حیفا خبر دادند.

رادیو ارتش ژریم صهیونیستی مدعی شده است که دلیل این انفجار، نقص فنی در مجتمع «بزن» بوده است/ایلنا