حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس امروز در گفتگویی تلوزیونی عنوان کرده است که از نظر او یک پنجم کابینه پیشنهادی از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد تا روز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، فراز و فرودها و اظهارنظهرهای پرنوسانی را شاهد باشیم. /اکو ایران
با توجه به اینکه کابینه ۱۹عضو دارد به نظر می رسد ۴ یا ۵ نفر از وزرای پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد نشوند.