آذر منصوری در واکنش به تسلط طالبان بر افغانستان در توئیتی نوشت: این درد مشترک همه جهان، درمانی مشترک می خواهد.

 آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در توئیتی نوشت:

طالبان ⁩جز⁧ افراطگرایی ،⁧ خشونت و نقض ⁧حقوق بشر ⁩سوغاتی برای مردم مظلوم ⁧ افغانستان ⁩و جهان ندارد. این درد مشترک همه جهان، درمانی مشترک می خواهد.

واژگان در توصیف رنجی که مردم مظلوم افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور می برند، کم می آورد.

این توئیت با هشتگ طالبان، افراطی گرایی، خشونت، حقوق بشرو افغانستان منتشر شد./خبرآنلاین

 

واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به تسلط طالبان بر افغانستان