دلار امروز افزایش ۶۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۴,۴۵۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد. طلا و سکه هم گران شدند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت طلا ۱۲۳
آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۶ (یک هزار و هشتصد و شانزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۶ ۱۳ ۰.۷۲ ۰۶:۰۰
۱,۸۰۳ -۹.۲۰ -۰.۵۲ روز قبل
۱,۸۱۲ -۳.۷۰ -۰.۲۱ ۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۱,۰۴۶,۵۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۵۳,۷۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۳,۷۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۶۸ ۱۱:۳۱
۱,۰۴۶,۵۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۴۴ روز قبل
۱,۰۵۱,۱۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۳۶ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۵۶۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۴۵۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۵۰ ۶۰ ۰.۲۴ ۱۱:۲۸
۲۴,۳۹۰ -۲۶۰ -۱.۰۷ روز قبل
۲۴,۶۵۰ -۲۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۹ تومان افزایش، ۶,۶۶۷ (شش هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۰.۴۳ ۱۱:۳۰
۱۰,۵۰۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۴۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۱۱:۳۰
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۷۴ روز قبل
۵,۴۹۰,۰۰۰ -۶۹,۰۰۰ -۱.۲۶ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۴۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار) تومان قیمت خورد.