حسن روحانی، رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی گفت:

کل پیروزی ایران در ماجرای نفت این بود که دادگاه لاهه گفت صلاحیت بررسی ندارد

دولت ما دو بار پیروزی داشت. یک بار دادگاه اعلام کرده صلاحیت بررسی دارد، یک بار حکم موقت گرفتیم. حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه سیاست همیشگی دولت استاین پیروزی‌ها در تاریخ می‌ماند که در دادگاه بین المللی دو نوبت پشت آمریکا را به زمین مالیدیم.

تحریم تسلیحاتی برداشته شده، آمریکا را شکست دادیم.

در ماجرای اسنپ بک هم آمریکا را شکست دادیم.

امروز هم با قدرت داریم مذاکره می‌کنیم، همه (۴+ ۱) یا با حضور آمریکا یعنی ۵+۱ امروز اعتراف دارند که باید تحریم برداشته شود.

پیشرفت‌های مذاکرات قابل ملاحظه است.

اگر ملاحظاتی نبود هم اکنون می‌گفتم که موفقیت قطعی است.

ما در یک مقطع مهمی هستیم.

مقطع انتخابات که سرنوشت ساز است. مهم است که چه کسی چه دولتی؟ آن فرد که می‌خواهد بیاید مهم است که در مسائل چگونه می‌اندیشد؟

منبع: خبر فوری