آرمان شرق:بازیکن جوان تیم صنعت نفت آبادان براثر صانحه رانندگی فوت کرد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، محسن میرزایی بازیکن تیم پایه‌های صنعت نفت آبادان روز گذشته بر اثر صانحه رانندگی درگذشت.