آرمان شرق:رئیس انجمن زیستی کشور گفت: استفاده از ذرت دامی برای تولید پفک تخلف آشکار است و باید با آن برخورد شود.

به گزارش آرمان شرق ،بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن زیستی کشور در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تخلف دو کارخانه تولید پفک با استفاده از ذرت دامی تراریخته در ترکیبات محصولات خود اظهار کرد: استفاده از ذرت دامی برای تولید پفک تخلف محسوب می‌شود و ربطی به تراریخته بودن آن ندارد.

وی افزود: ذرتی که برای خوراک دام وارد می‌شود هر دونوع تراریخته و معمولی را در بر می‌گیرد و هر دو نوع آنها را هم کارخانجات متخلف ممکن است استفاده کنند بنابراین به تراریخته بودن ذرت ارتباطی ندارد.

رئیس انجمن زیستی کشور با اشاره به این نکته که تشخیص تخلف کارخانه پفک بر عهده وزارت بهداشت است، اذعان داشت: بسیاری از این محصولات در کشورهای تولیدکننده دارای مجوز مصرف انسانی هستند و به هیچ عنوان نگرانی از این بابت وجود ندارد اما اینکه یک کارخانه شفافیت را رعایت نکرده و از ذرت دامی استفاده می‌کند باید وزارت بهداشت در این خصوص ورود پیدا کند و رای بر تخلف بدهد.