آرمان شرق: زهره فکور صبور با انتشار این عکس نوشت: خداوندا بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمیرسد نگاهت را از ما دریغ نکن.