آرمان شرق: کی از گران قیمت ترین خودروهای کلاسیک دنیا در خیابان های تهران که حدود۳ میلیارد تومان قیمت دارد مرسدس بنز ۳۰۰SL گالوینگ