آرمان شرق:امروز ، ۵ آذر ماه ، قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۳۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۴۰۵۴ تومان است.
نرخ فروش لیر ترکیه امروز در بازار غیر رسمی ۲۲،۰۶۲ ریال، نرخ فروش درهم ۳۴،۷۱۷ ریال و نرخ فروش پوند نیز  ۱۶۱،۳۶۰ ریال است.