آرمان شرق: رئیس جمهوری عراق امروز (شنبه) آتش زدن کنسولگری ایران در بصره را محکوم کرد و از دولت عراق خواست تا تحقیقات فوری را برای شناسایی عاملان این رخداد آغاز کند.

به گزارش آرمان شرق به نقل از  ایسنا، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: طی روزهای گذشته تظاهرات اعتراض آمیز شهروندان بصره که خواهان بهبود شرایط زندگانی خود و اوضاع اقتصادی و سیاسی‌شان برای داشتن زندگی شرافتمندانه و پایان یافتن رنج‌های شدید خود بودند، ادامه داشت.

وی افزود: برخی افراد از تظاهرات‌ها برای اهدافی غیر از اهداف اصلی برگزاری آن سوءاستفاده کردند و تظاهرکنندگان تندرویی دفاتر و دارایی‌های نهادهای عراقی و خارجی را تخریب کردند که خطرناک‌ترین اقدام آنها این بود که مهاجمان ناشناس مقر کنسولگری ایران در بصره را آتش زدند.

رئیس جمهوری عراق تعدی به مقر کنسولگری ایران در بصره را محکوم کرده و از دولت عراق خواست تا تحقیقات فوری را برای شناسایی عاملان این اقدام و انگیزه‌هایشان آغاز کند.

وی تأکید کرد: ما بر تمایل بسیار کشور خود برای حفاظت و توسعه روابط دوستی میان دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و عراق در تمامی زمینه‌ها تاکید می‌کنیم.