آرمان شرق: پس از استعفای محمد باقر نوبخت از سخنگویی دولت، نزدیک به یک ماه است که دولت سخنگو ندارد و واعظی در انتهای هفته گذشته اعلام کرد که به زودی سخنگوی دولت معرفی می شود، این نکته دستمایه طنز روزنامه قانون شده است که در ادامه تصویر آن را می بینید.