آرمان شرق:کشاورز ۳۴ ساله به روش بسیار خیره کننده از نامزد اینده اش خواستگاری نموده است.

به گزارش آرمان شرقو به نقل از پندار آنلاین آقای هنری براون گوسفندان خود را به صف نمود و با اسپری جمله امیلی ایا با من ازدواج می کنی را روی بدن گوسفندان نوشت.

هنری در این باره می گوید ما دو تایی در طویله کار می نماییم.فکر کردم شیوه مناسبی برای خواستگاری باشد.وی ادامه می دهد انسان باید کمی زحمت به خودش بدهد.این اتفاقی است که برای یک بار در زندگی رخ می دهد.