آرمان شرق: زیباکلام در توییت خود به سردار سلیمانی پیشنهاد داد که درباره دشمنی با آمریکا از مردم نظرسنجی کنید.

به گزارش آرمان شرق؛ وی در ادامه نوشت: جناب سردار قاسم سلیمانی بزرگوار، آقای ترامپ در سیاست هایش پیرامون ایران از حمایت بخشی از مردم آمریکا برخوردار است. آیا جنابعالی و همفکرانتان هرگز از مردم ایران نظرسنجی کرده اید که چند درصد موافق دشمنی با آمریکا هستند؟