گریم
#سینمایی
#به وقت#لابیرِنت
کارگردان : امیر حسین ترابی/
(یه عکسِ کاملا یهویی وقتی که داشتم گوشیمو از مونا جان عزیزم میگرفتم )