آرمان شرق: قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش آرمان شرق و به نقل از ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با سه صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۵۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با یک و ۴۷ صدم درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۲۳ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز با ۱۸ صدم درصد افزایش به ۴۴ دلار و ۹۸ سنت در هر گرم رسید.

gold