آرمان شرق: قیمت برخی از انواع فرش دستباف در بازار تهران به شرح جدول زیر است‎.