آرمان شرق: امروز موارد اعلام وصولی در صحن علن مجلس توسط علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد.


به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، موارد اعلام وصول امروز در صحن علنی مجلس توسط هیات رئیسه مجلس به شرح ذیل قرائت شد:

  • طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
  • طرح سهمیه‌بندی بنزین
  • طرح استفساریه بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم
  • لایحه موافقت‌نامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر در آمده به انضمام پروتکل الحاقی