آرمان شرق: معاون وزیر دفاع و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: ۴۸ پروژه استراتژیک عمرانی و زیربنایی در سواحل مکران در حال اجراست.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، علی اکبر سلیمانی در اختتامیه همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری چابهار اظهار کرد: این طرح های عمرانی با بیش‌از ۶۳ هزار میلیارد تومان در سواحل مکران توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی آغاز شده است و از یک تا بیش‌ از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه سواحل مکران، سواحلی با ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی، گردشگری و ترانزیتی است، ادامه داد: پس از تاکید مقام معظم رهبری بر آبادانی این سواحل، ستاد توسعه سواحل مکران در وزارت دفاع تشکیل شده و شورای آن نیز با عضویت عمده دستگاه‌های اجرایی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر تسریع و نحوه اجرای آنها در محدوده این سواحل نظارت می‌کند.

دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: طرح جامع پیکره بندی و پهنه‌بندی سواحل مکران در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود تا پیکره‌های سرمایه‌گذاری در سواحل مکران به‌صورت متوازن به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

سلیمانی گفت: با توجه به اهمیت این سواحل، پیگیر تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی به اذن رهبری برای تزریق و تسریع در پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و پسکرانه‌ای سواحل مکران نیز هستیم.

دبیر ستاد توسعه سواحل مکران ادامه داد: از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم تا روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند و با ایجاد میز خدمت زمان و بوروکراسی اداری را برای سرمایه‌گذاران تا حدقابل توجهی کاهش دهند.