آرمان شرق: سوپر کاپ ایتالیا روز چهارشنبه میان دو تیم یونتوس و آث میلان در شهر جده عربستان برگزار شد و نکته جالب تماشگران زن عربستانی بودند که به تماشای این بازی از نزدیک نشستند.

زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا
زنان عربستانی تماشاگر سوپرکاپ ایتالیا