آرمان شرق: صحبت کردن کودک یکی از شیرین‌ترین لحظات برای والدین می باشد. اولین کلمه را کودک در بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی بر زبان می آورد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از بهداشت نیوز،  صحبت کردن کودک یکی از شیرین ترین لحظات برای والدین می باشد. اولین کلمه را کودک در بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی بر زبان می آورد.

آموزش حرف زدن به کودک
کودک بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی اولین لغت را به زبان می آورد و به این ترتیب باید در طی ۱۲ تا ۱۴ ماه اول زندگی برای فهماندن غرض خود از شیوه تفهیم و تفهم پیش از تکلم استفاده کند.

 نکاتی که مادران در آموختن تکلم به کودک باید رعایت کنند عبارت است از:
۱- بیان کلمات از ساده به مشکل باشد، از کلمات یک هجایی شروع کند تا بتدریج بتوان کلمات چند هجایی را به او آموخت.
۲- از کلماتی استفاده کند که بیشتر مورد نیاز کودکند.
۳- عبارت را سریع بیان نکند تا انتقالش به ذهن کودک آسان باشد.
۴- عبارات طولانی به کار نبرد .
۵- اگر کودک زمان صحبت اشتباه کرد آن را اصلاح کند.
۶- هرگز کلمه ای را به حساب این که از آن خوشش می آید غلط تلفظ نکنیم .
۷- در آموزش یک اسم نام اصلی و صحیح را بکار ببریم به عنوان مثال کلمه گوسفند را برای گوسفند به کار ببریم نه کلمه بع بعی را .

روشهای آموزش زبان به کودک
۱- بازی با حروف و در آوردن صدای آن از طریق بازی و یا بیان داستان .
۲- آموزش شعر، سروده های ساده که الفاظ را قالبی به کودک منتقل می کند در این امر آثار مفیدی دارند.
۳- در آموزش زبان کودک را باید تشویق کرد و هرگز نباید گذاشت که احساس عدم لیاقت کند .
۴- خودداری از عیب جوئیهای خشن، تنبیه، تمسخر در صورت اشتباهات تلفظی و دستوری.
۵- ایجاد انگیزه برای صحبت کردن کودک از طریق بی توجهی به شیوه های دیگر تفهیم و تفهم از جمله گریه و فریاد و یا اشاره.