آرمان شرق: «پوریا پورسورخ» بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار عکس زیر صفحه شخصی خود را به روز کرد.

وی نوشت: بهترین کادوى دنیا از طرف نازنین خانوم مهربون ٧ ساله از مشهد…

که نقاشى من و خودش رو کشیده…

اینستا