آرمان شرق: پیمان معادی کارگردان فیلم سینیمایی «بمب؛یک عاشقانه» در اینستاگرام خود به برخوردهای سیاسی و دوگانه با فیلم او در داخل و خارج اشاره کرد.