آرمان شرق: واکنش رهبر‌انقلاب به انتشار یک اتهام علیه فائزه هاشمی در سال ۸۸ که درکتاب فتنه تغلب منتشر شد.