آرمان شرق: در ذیل تصاویر عباس غرالی،سحر قریشی و بهنوش بختیاری را در فیلم تازه شان با عنوان همه چی عادیه می بینید.

سحر قریشی، عباس غزالی و بهنوش بختیاری در همه چی عادیه/عکس

-9223372036854775808_-214134


-9223372036854775808_-214128