آرمان شرق:مجله خط خطی این کارتون را به بهانه کمبود دارو در کشور منتشر کرد.

خلاقیت پرستاران در شرایط کمبود دارو!