آرمان شرق: محمدرضا زائری در واکنش به ممنوع التصویر شدنش در تلویزیون در توئیتر نوشت:

«در چهل سالگی انقلابی که اساسا برای آزادی رخ داده است، کار به جایی رسیده که معاون سیما بابت یک دیالوگ ساده انتقادی در یک برنامه تلویزیونی به مجلس احضار شودو تعهد بدهد. سریال ارعاب و تهدید، تطمیع و تخویف، تکذیب صوری احضار ولی … همه چی آرومه!»