آرمان شرق: تازه ترین عکسی که خبرنگارها از آنجلینا جولی گرفته اند، او را در یکی از خیابان های کالیفرنیا نشان می دهد. بازیگری که این روزها زمزمه حضورش در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا برایرقابت با ترام\ نیز به گوش می رسد.