آرمان شرق: رئیس جمهوری روز گذشته به زادگاه خود سفر کرده و با بسیاری از همشهریان و دوستان قدیمی خود دیدار تازه کرد. نکته جالب آنکه در این دیدارها روحانی به خانمی اشاره داشت که چند دهه پیش و در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی وی را از دست ساواک نجات داده بود.

(تصویر) بانویی که روحانی را از دست ماموران ساواک فراری داد(تصویر) بانویی که روحانی را از دست ماموران ساواک فراری داد