آرمان شرق: عکاس ۴۳ساله اندونزیایی Yan Hidayatyan این تصاویر نادر را در حیات وحش به ثبت رسانده است.