آرمان شرق: در پیش رو گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری بوش پدر؛رئیس جمهوری اسبق آمریکا را که با حضور شخصیت های عالیرتبه سیاسی این کشور و میهمانان خارجی برگزار شد، ملاخظه می کنید.