آرمان شرق: از ساعت ۱۵ امروز با ترکیدگی یکی از لوله های اصلی انتقال آب در میدان توحید تهران، بخشی از مناطق مرکزی شهر با قطعی آب آشامیدنی روبرو هستند و گویا این قطعی تا فردا نیز ادامه دارد. در ادامه تصویری از شدت این ترکیدگی و فوران آب را مشاهده می کنید.

 

گفتنی است که ترافیک سنگینی در این محدوده برقرار بوده و پلیس از مردم درخواست کرده که از تردد غیر ضروری در این محدوده پرهیز کنند.