آرمان شرق: پیروز حناچی شهردار تهران به همراه محافظان امروز سه شنبه در قالب طرح سه شنبه های بدون خودرو با دوچرخه به سرکار خود در خیابان بهشت رفت.