آرمان شرق:شهردار منتخب تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران نسبت به انجام درست وظایف خود و در نظر گرفتن خداوند سوگند یاد کرد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، پیروز حناچی (شهردار منتخب تهران) در جلسه امروز شورای شهر تهران نسبت به انجام درست وظایف خود و در نظر گرفتن خداوند سوگند یاد کرد.

حناچی در این مراسم اظهار کرد: من به عنوان شهردار منتخب تهران در محضر خداوند سمیع و بصیر، شهروندان گرانقدر و اعضای محترم شورای شهر سوگند یاد می‌کنم در اجرای تمامی امور محوله همواره خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال خود ببینم و برای انجام هر چه بهتر وظایف، تمام دانش خود را با انتخاب مدیرانی پاک‌دست و شایسته به کار گیرم. همچنین تلاش خواهم کرد با بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت مردم فعالیت‌های خود را پیش برم. تلاش خواهم کردم در راستای شفافیت‌بخشی به امور، توجه به جریان آ‌زاد اطلاعات و اجرای کامل مصوبات شورا را نصب‌العین قرار دهم. من تلاش خواهم کرد عدالت در توزیع منابع، رعایت صرفه جامعه و مبارزه با فساد و خودکامگی را سرلوحه اقدامات خود و همکارانم قرار دهم.