آرمان شرق: فصل پاییز در اقصی نقاط ایران و جهان جلوه هایی زیبا را به تصویر می کشد و تصاویر زیر از پائیز شهروندان اصفهانی ثبت و ضبط شده است.