آرمان شرق: حکم پیروز حناچی شهردار جدید تهران پیش از ظهر امروزپنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به وی اعطا شد. در این جلسه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و مسئولان شهری نیز حضور داشتند.