آرمان شرق:حسین ماهینی و خانواده اش در زمین فوتبال عکس یادگاری گرفتند.