آرمان شرق: قیمت خانه های زیر ۵ سال ساخت در اقصی نقاط تهران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است.