آرمان شرق: در جریان بازدید وزیر کار و هیئت عالیرتبه همراه از استان گلستان، خودرو حامل رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون پارلمانی وی در تصادیفی شدید با کامیون دچار سانحه شد.

به گزارش آرمان شرق، لحظاتی پیش منابع خبری و خبرنگاران حاضر در محل تایید کردند که رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون پارلمانی وی در این حادثه و پس از انتقال به بیمارستان دارفانی را وداع گفتند.  در این سانحه سه نفر مصدوم شده  و به بیمارستان منتقل شدند.

که متأسفانه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور و عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی جان خود را از دست دادند.