آرمان شرق: نزدیک به ۵ دهه است که عربستان و ایالات متحده روابط استراتژیک و نظامند اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرده اند و پس از انقلاب در ایران این درهمتندیگی دو چندان نیز شد و به خصوص در دوره ترامپ با خریدهای تسلیحاتی هنگفت و همنوایی تمام عیار در سیاست های منطقه‌ای این روابط به نقطه اوج خود رسید اما یک قتل ناشیانه و بسیار مهم برای افکار عمومی ایالات متحده، فشارها بر دولت ایالات متحده  را نیز به نقطه حساسی رسانده است.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه با اعتقاد بر این که روزهای پیش روی امریکا و عربستان چالش برانگیزترین مسائل و حواشی را شامل می شود تا جایی که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان هردو طرف به دنبال جایگزینی در روابط خود هستند،می گوید: اما تا زمانی که ترامپ باج خواهی را اصل قرار داده این رابطه کم تر و کم عمق تر از پیش نمی شود.

جعفر قنادباشی، سفیرسابق ایران در لیبی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت وگو با خبرنگار آرمان شرق، با اشاره به اخباری که این روزها بیش از هر چیز؛ رابطه میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را نشانه می رود،گفت: رئیس جمهور آمریکا امروز بقای رابطه خود با یکی از متحدان اصلی اش یعنی عربستان را با دشواری های زیادی مواجه ساخته است و این یکی از ایام پرچالش روابط عربستان و آمریکا را ایجاد کرده است.

 او همچنین با بیان این که دولت دموکرات آمریکا در دوره پیشین ضوابط دیپلماتیکی را ابزاری برای سودجویی های اقتصادی خود از کشورهایی نظیر عربستان قرار داده بود،افزود: اما این روزها ترامپ شیوه تحقیر، اهانت و قلدرمآبی را به کاربسته تا مقامات سعودی را به همکاری با سیاست های خود وادار کند.

قنادباشی با اشاره به این که واشنگتن این روها خصوصا پس از ماجرای قتل خاشقچی از عرسبتان برای مجری برنامه هایش در غرب آسیا ناامید شده است، ادامه داد: قرار بود مجموعه ای از مأموریت های منطقه در زمینه های مختلف اما مهم تر از همه در عرصه نظامی به عربستان سپرده شود اما با توجه به وضعیت جنگ چند ساله یمن و دیگر اقداماتی که صدای صلح جویان جهان را بلند کرده و آمریکا را به بهانه حمایت از آن ها سرکوب کرده، ترامپ و هم فکرانش به خوبی دریافته اند که هرچند با همکاری عربستان بسیاری از هزینه های اقتصادی کاهش می یابد اما عربستان به تنهایی توان اجرای سیاست ها و مأموریت های آمریکا را ندارد.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه همچنین تاکید کرد: به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ایام خوش رابطه و نزدیکی عربستان و آمریکا رو به پایان است اما هنوز هم نیاز شدید و مبرم هر دو طرف به روابط اقتصادی و سیاسی زمینه و دلیل اصلی استحکام روابط دوجانبه است، در این میان البته باید این نکته را هم اضافه کرد: دولت آمریکا نسبت به عربستان تعهداتی را پذیرفته و تنها در صورتی آن ها را زیرپا می گذارد که پایه‌ های حکومت ریاض در داخل این کشور بیش از پیش سست شود و احتمال سقوط خاندان سعودی نیز افزایش یابد.

او با با بیان این که عربستان و آمریکا در حال حاضر سناریوی دیگری برای جایگزینی روابط دوجانبه خود ندارند، افزود: طمع ایالات متحده آمریکا خصوصا نسبت به دلارهای نفتی کشورهای عربی و تأثیری که در سیاست و اقتصاد آمریکا داراست، باعث شده که این کشور نتواند به سادگی و با وجود تمام حواشی دست از ارتباط با کشوری نظیر عربستان بردارد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با اعتقاد بر این که دولت آمریکا باج خواهی را به هرگونه رابطه براساس اصول و قوانین بین المللی ترجیح می دهد، خاطرنشان ساخت: بنابراین حتی جهانی شدن ماجرایی نظیر قتل یک روزنامه نگار و تحریک شدن افکارعمومی تا زمانی که عربستان به ترامپ باج دهد، نمی تواند رابطه میان ریاض و واشنگتن را در معرض آسیب قرار دهد.