آرمان شرق:رضا شفیعی جم این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.